Công cụ quản trị trang web Search Console của Google thêm trang 404

Công cụ quản trị trang web Search Console của Google thêm trang 404

Seo Traffic Services hân hạnh đồng hành cùng các bạn trong mục thế giới seo phát hành hàng tuần

Giờ chúng ta có thể phát hiện lỗi 404 trong Công cụ quản trị trang web vì Search Console của Google thêm trang 404

Google thông báo họ đã thêm 404 “mềm” hoặc “mã hóa” vào báo cáo “lỗi thu thập dữ liệu” của họ trong Công cụ quản trị trang web của Google .

Soft 404 hoặc 404 mã hóa là trang không tìm thấy các trang trả lại mã phản hồi của máy chủ là 200. Về mặt kỹ thuật, các trang 404 phải trả về mã trạng thái máy chủ 404, có nghĩa là không tìm thấy trang. Đôi khi quản trị viên web mắc lỗi bằng cách tạo các trang không tìm thấy tùy chỉnh nhưng quên trả lại mã trạng thái máy chủ 404, để giúp các công cụ tìm kiếm biết rằng trang này là 404.

Báo cáo mới của Google giúp bạn xác định vị trí lỗi này và cho thấy rằng Google hiểu rõ rằng một số quản trị viên web đặt 404 trang là 200.

Công cụ quản trị trang web Search Console của Google thêm trang 404

Google cho biết, “Soft 404 có thể giới hạn phạm vi thu thập dữ liệu của trang web bởi các công cụ tìm kiếm vì các URL trùng lặp này có thể được thu thập thông tin thay vì các trang có nội dung độc đáo”.

Lớp khóa học seo giá rẻ tháng 6/2018 sẽ bắt đầu trong vài hôm nữa, bạn đã sẵn sàng tham gia cùng chúng tôi chưa nào

Kiểm tra xem bạn có 404 mềm được liệt kê trong Công cụ quản trị trang web hay không
Đối với các 404 mềm, hãy xác định xem URL có phải là:
Chứa nội dung chính xác và trả về đúng 200 phản hồi (không thực sự là soft 404)
301 có nên chuyển hướng đến URL chính xác hơn không
Không tồn tại và phải trả về phản hồi 404 hoặc 410
Xác nhận rằng bạn đã định cấu hình Phản hồi HTTP thích hợp bằng cách sử dụng Tìm nạp như Googlebot trong Công cụ quản trị trang web
Nếu bây giờ bạn trả lại 404, bạn có thể tùy chỉnh trang 404 của mình để hỗ trợ người dùng của mình. Tiện ích 404 tùy chỉnh của chúng tôi có thể trợ giúp.

>>> Tin bài web Điều cần biết khi thuê người lập team SEO trong công ty